Trainingen voor management

Effectief leidinggeven volgens de Gordon©-methode

Deze training is bedoeld om de communicatie te verbeteren en om je handvatten te geven om je taken als manager/ teamleider goed uit te voeren. Wat doe je als je merkt dat medewerkers niet open met je communiceren? Hoe geef je de medewerkers de juiste waardering? Hoe ga je om met weerstand op jouw besluiten? Als de emoties hoog oplopen, wat doe je dan? Hoe voer je goede gesprekken? Wat te doen bij conflicten? Hoe kun je effectief reageren als iemand onacceptabele gedrag vertoont?

Ik ben er van overtuigd dat:
Wat kun je bereiken door het aanleren van nieuwe communicatieve vaardigheden in het coachingstraject “Effectief leidinggeven”?

Meer productieve werktijd, minder problemen tussen medewerkers, beter begrip van (productiviteits)problemen, meer creatieve ideeën en oplossingen, positieve oplossing van conflicten, productieve vergaderingen, meer samenwerking tussen alle teamleden, beter contact met klanten binnen en buiten de organisatie, minder weerstand tegen verandering, minder klachten, verloop en absentie, minder stress voor jezelf en teamleden, meer zelfkennis en zelfvertrouwen.

Het succes van een leidinggevende bestaat naast de noodzakelijke vakkennis voor 85% uit kwaliteiten zoals het vermogen om teamleden te motiveren en te inspireren, het kunnen omgaan met conflicten en ondermijnend gedrag, respect, inlevingsvermogen, natuurlijk overwicht, communicatievaardigheden etc. In het coachingstraject effectief leidinggeven besteden we aandacht aan deze aspecten en leer je de hiervoor benodigde vaardigheden.

Inhoud training
De duur

De duur is 6 bijeenkomsten van 3,5 uur.

Uiteraard is het ook mogelijk om individueel gecoacht te worden op "Effectief leidinggeven". De gemiddelde duur is dan één intakegesprek van ca. 1 uur gemiddeld 10 sessies van 1,5 uur (afhankelijk van je leerdoelen).

Menu Start BASTA Trainingen Beeldcoaching Interim_Project Management Kinderopvang Ouders Contact