Gordon©-trainingen

"Effectief omgaan met kinderen, voor ouders en verzorgers"

Opvoeden valt niet altijd mee. Een goede relatie met de kinderen, dat wil iedere ouder. Toch voelen ouders zich zonu en dan gefrustreerd en machteloos door het gedrag van hun kinderen. Ouders gebruiken vaak het systeem van belonenen straffen om hun kinderen in het gareel te houden. Andere ouders zijn zo toegeeflijk, dat zij op een gegeven momentzelf de verliezer zijn.

De Gordon©-training "Effectief omgaan met kinderen" biedt een alternatief, waarin ruimte is voor beide partijen, waaringezocht wordt naar oplossingen waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Effectief door betere en duidelijkecommunicatie en begrip voor elkaar. De training is gericht op het voorkómen van problemen; ook bestaande problemenkunnen door de training verminderen.

In de training ligt de nadruk op:
De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2,5 uur in de avond waarin de theorie wordt uitgelegd, praktische demonstratiesworden gegeven, vaardigheden worden geoefend en ervaringen worden uitgewisseld.

De Gordon©-training werkt echt!

"Ik kan de kinderen meer ruimte geven voor hun eigen oplossingen."
"De kinderen houden meer rekening met mij."
"Ik oordeel niet meer zo snel."
"Ik geniet meer van mijn kinderen."
"Conflicten lopen niet meer zo hoog op."
"Ik kan tegen mijn kind zeggen dat ik ’t niet met hem eens ben en hem toch in zijn waarde laten."

Een greep uit de vele positieve reacties van ouders die een Gordon©-training "Effectief omgaan met kinderen" gevolgdhebben. Het gaat echt beter; zeggen deelnemers nadat ze enige tijd hun nieuwe inzichten in praktijk hebben gebracht.

Duurzame verbetering van relaties

De meeste deelnemers aan de training merken na afloop van tijd dat de relatie met hun kind ook duurzaam verbetert. Er isruimte voor creatieve oplossingen en er wordt meer rekening gehouden met elkaar. Kinderen van ouders die de Gordon©-traininghebben gevolgd hebben een sterker gevoel van eigenwaarde en vaak meer zelfdiscipline.

Menu Start BASTA Trainingen Beeldcoaching Interim_Project Management Kinderopvang Ouders Contact