Huilen, boos zijn, ruzie

"Omgaan met emoties van baby’s en jonge kinderen"

Deze training is ontwikkeld door Hanneke van Hasselt en is gebaseerd op de theorieën van de internationaalbekende ontwikkelingspsychologe Aletha Solter.

De training bestaat uit 3 bijeenkomsten:
Bijeenkomst 1 Omgaan met huilen

Iedereen weet dat een flinke huilbui erg kan opluchten. Toch zijn we voortdurend bezig het huilen van baby’sen jonge kinderen te sussen; afleiden met een spelletje, de speen geven, een koekje na een valpartij enz.Hoe goed je ook voor kinderen zorgt, baby’s en jonge kinderen doen dagelijks pijnlijke gevoelens op; frustratieomdat ze iets nog niet kunnen, afscheid bij de crèche, enz. Ook baby’s en jonge kinderen hebben daarom behoefteom spanning van zich af te huilen. Deze training geeft inzicht in de verschillende functies van huilen. Bovendien leer je hoe je kinderen kunthelpen hun spanning te ontladen. Ook in een groep is dat mogelijk. Mijn ervaring is dat daardoor het contactverbetert en dat kinderen lekkerder in hun vel zitten.

Bijeenkomst 2 Omgaan met boosheid en driftbuien

Als ik boos ben, wil ik serieus genomen worden. Kinderen willen dat ook. In deze bijeenkomst besteed ik aandachtaan het serieus nemen van boosheid van kinderen zonder het kind gelijk zijn zin te geven en zonder dat er dingenkapot gemaakt worden. Ook driftbuien, treiteren en agressief gedrag komen aan bod.

Bijeenkomst 3 Omgaan met ruzie

Ruzie hoort erbij. Veel leid(st)ers vinden ruzie vervelend. Toch kunnen kinderen er veel van leren. Ze kunnenleren om op te komen voor zichzelf en ze kunnen zich leren inleven in anderen. Het is belangrijk dat je je alsleid(st)er niet laat verleiden tot de rol van "scheidsrechter", maar kinderen leert om naar elkaar te luisterenen zelf oplossingen te bedenken. Zo bied je hen een omgeving waarin ze leren samenwerken. In deze bijeenkomstbesteden we aandacht aan de vaardigheden die daarvoor nodig zijn.

De bijeenkomsten worden ook als afzonderlijke workshops aangeboden.

Effecten

Effecten van de training:

Menu Start BASTA Trainingen Beeldcoaching Interim_Project Management Kinderopvang Ouders Contact