Gordon©-training

"Effectief omgaan met kinderen, voor pedagogisch medewerk(st)ers in de kinderopvang"

De Gordon©-training "Effectief omgaan met jonge kinderen" is de officiële bewerking van de Parent Effectiveness Training van dr. Thomas Gordon voor pedagogisch medewerk(st)ers in de kinderopvang. De training reikt vaardigheden aan om effectieve communicatie tussen pedagogisch medewerk(st)ers, kinderen en ouders tot stand te brengen. Acceptatie van elkaars behoeften en de bereidheid daar rekening mee te houden is hierbij essentieel.

Doelen:
Kernthema's:
Werkwijze:

De Gordon©-training "Effectief omgaan met jonge kinderen" bestaat uit tien bijeenkomsten van 2,5 uur. Naast presentaties en demonstraties van de trainer ga je actief aan de slag met: Aanbevolen Gordon©-boeken

Menu Start BASTA Trainingen Beeldcoaching Interim_Project Management Kinderopvang Ouders Contact