Coaching

"Nazorg / vervolg traject"

Kinderopvanginstellingen/ peuterspeelzalen die een training of workshop bij BASTA Trainingen hebben gevolgd kunnen aansluitend coachingin de groep aanvragen. Tijdens een training reik ik theorie en vaardigheden aan en wordt er geoefend. Toch leer je vaardigheden noueenmaal alleen door veel te oefenen in de dagelijkse praktijk. Coaching op de groep is een uitstekend instrument om de in de traininggeleerde vaardigheden bij te schaven in de praktijk.

Een coachingsbijeenkomst duurt over het algemeen 1,5 uur. Hiervan wordt er drie kwartier geobserveerd in de groep en daaropvolgend wordter drie kwartier besteed aan het nabespreken.

Tijdens de nabespreking bekijken we in hoeverre het is gelukt om de behandelde vaardigheden in praktijk brengen. Wat lukte wel, wat lukteniet, waarom lukte iets niet en hoe zou het ook kunnen?
Menu Start BASTA Trainingen Beeldcoaching Interim_Project Management Kinderopvang Ouders Contact div>