Beweegkriebels

Kinderen bewegen graag en spelen en bewegen eigenlijk de hele dag. Dat is niet nieuw. Het idee om bewegen met baby's, dreumesen en peuters specifiek te benadrukken is wel nieuw.

Er is in de praktijk maar weinig informatie beschikbaar over het stimuleren van bewegen bij jonge kinderen in opvangsituaties. Er zijn wel boeken waarin spelactiviteiten staan die je kunt doen met dreumesen en peuters en sommige spelletjes heb je vast wel eens gedaan. Maar er zijn veel meer mogelijkheden jonge kinderen uit te dagen tot bewegen, die niet in activiteitenboeken staan.

Toch blijkt het best moeilijk te zijn om activiteiten uit te voeren met een groep jonge kinderen. Dat komt niet omdat de kinderen niet willen bewegen, Integendeel! Zo gauw je ze materiaal geeft, gaan ze al aan de slag. Iedereen door elkaar, allemaal hun eigen spel. Één van de redenen dat het vaak moeilijk is om met een groep jonge kinderen gezamenlijk een spelactiviteit te doen. Je moet alle kinderen de ruimte geven om te bewegen en hun tegelijkertijd blijven boeien. Maar … het kan!

Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) heeft een training ontwikkeld waarin professionals werkend met de doelgroep 0-4 jarigen en studenten binnen de opleiding worden geschoold en ondersteund in het ontwikkelen en uitvoeren van een uitdagend en op de leeftijd van de kinderen afgestemd speels beweegaanbod: de training Beweegkriebels.

De training leert je hoe je een op de leeftijd van de kinderen afgestemd speels beweegaanbod kunt aanbieden. Er wordt op praktische wijze aandacht besteed aan plezier in bewegen, aan organisatievormen, aan de manier waarop je een activiteit uitlegt, aan materiaalkeuze, en niet te vergeten de motorische ontwikkeling van het jonge kind. Maar dat is niet het enige waar het om gaat. De training geeft je zóveel inzicht in spelen en bewegen dat je vanuit je eigen fantasie varianten en nieuwe originele activiteiten kunt bedenken. Je krijgt handvatten voor het doen én zelf bedenken van geschikte, uitdagende en verantwoorde spel- en beweegactiviteiten, aangepast aan de groep kinderen waarmee jij werkt of gaat werken.

Inhoud training
De totale training omvat 7 bijeenkomsten:
4 bijeenkomsten met pedagogische medewerkers, 2 bijeenkomsten met kinderen in de praktijk, 1 ouderavond georganiseerd door de pedagogisch medewerkers.

Bij BASTA Trainingen is de training beweegkriebels uit gebreid met een uitleg en een praktijkles e school module "kinderen met plezier in bewegen" tevens wordt gebruik gemaakt van de toolkit; kinderen met plezier in bewegen.

De duur

De duur is 7 bijeenkomsten van 2,5 uur.

Thema's
1. Spelbeleving en het belang van bewegen voor jonge kinderen
2. Speluitleg
3. Geleid en vrij spel
4. Bewegen op muziek
5. Kleine spelletjes
6. Spelen met 'speelkriebels voor kleuters'
7. Spelen met andersoortig materiaal; spelen is ontdekken
8. Spelontwerp/thematisch werken
9. Ouderavond over bewegen met 0-4 jarigen

De training wordt afgesloten met een certificaat.

Menu Start BASTA Trainingen Beeldcoaching Interim_Project Management Kinderopvang Ouders Contact