Ben Ik in Beeld (Basis) training

“It takes a village to raise a child” luidt een Afrikaans gezegde. Tegenwoordig bestaat dat “dorp” vaak uit ouders, opa en oma, een buurvrouw, school én de professionele kinderopvang. De rol van pedagogisch medewerkers is dan ook van onschatbare waarde in de dynamische wereld van het jonge kind. Wel heb je voldoende handvatten nodig om de ontwikkeling van kinderen maximaal te stimuleren en prettig samen te werken met ouders, collega’s, leidinggevende en partners. Als pedagogisch medewerker kun je je hierin professionaliseren met het programma Ben ik in Beeld van Stichting de Meeuw.

Ben ik in Beeld is een compleet VVE programma voor kinderen van nul tot vier jaar in de kinderopvang. De methode zet in op het stimuleren van de brede ontwikkeling van het optimaliseren van kansen voor kinderen. Daarbij worden kinderen (taal) achterstand in een vroeg stadium extra geholpen, zodat ze goed starten op de basisschool. Bij Ben ik in Beeld zijn de interesses van de kinderen leidend, binnen een duidelijke structuur die past bij de routines op het kinderdagverblijf.

Kernwoorden van de methode zijn:
In het basisjaar ligt de nadruk op de houding van de pedagogisch medewerker, de interactie met de kinderen en het kijken naar en aansluiten bij de kinderen.Na het basisjaar kan er een keuze gemaakt worden voor het VVE traject. Er zijn echter ook organisaties die bewust kiezen voor het basisjaar om de kwaliteit te verbeteren.

Het tweede jaar bevat elementen uit het VVE programma KO totaal. Hierin komen ook andere ontwikkelingsgebieden aan bod zoals sociaal emotionele vaardigheden en rekenen. Daarnaast maakt Ben ik in Beeld gebruik van het volgsysteem “Kijk!” ontwikkeld door Bazalt. In dit tweede jaar is er ondermeer aandacht voor omgaan met ouders en de doorgaande lijn met de basisschool.

Meer info over Ben ik in Beeld is te vinden op www.benikinbeeld.org

Menu Start BASTA Trainingen Beeldcoaching Interim_Project Management Kinderopvang Ouders Contact