Beeldcoaching

Beeldcoaching is een krachtige en praktische manier van coachen om persoonlijke vaardigheden te versterken en te ontwikkelen. Het samen terug kijken en bespreken van de videobeelden biedt de medewerker een visueel verslag van zijn werk, en geeft meer bewustwording van eigen gedrag en handelen. Als je ziet wat je goed doet en wat anders kan, werkt dat effectiever dan alleen verbale feedback. Zien is geloven, en één beeld zegt meer dan 1000 woorden!

Beeldcoaching kan zowel individueel als per team worden ingezet. Als beeldcoach kan ik een bijdrage leveren aan de implementatie van de methodiek binnen uw organisatie en de borging ervan.

Iedere medewerker bezit de nodige talenten, vaardigheden en kennis. Met beeldcoaching wordt gewerkt aan het versterken en verder ontwikkelen van die kwaliteiten. Er wordt gefilmd in de dagelijkse praktijk, het werk gaat gewoon door. Er zijn geen extra trainingsmomenten, de theoretische uitleg wordt gegeven tijdens het terug kijken en bespreken van de beelden. De medewerker heeft een actieve rol tijdens het bekijken en voorbereiden van het gesprek zo ontdekt de medewerker, los van de daadwerkelijke situatie, wat er gebeurt in de interactie. De focus ligt op de kwaliteiten van de medewerker, positief kijken zet aan tot groei. Van hieruit wordt gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Zelf ontdekken in beeld motiveert meer tot verandering en blijft langer in de herinnering dan alleen informatie geven en voordoen. Er is aandacht voor de medewerker en zijn motivatie tijdens de nabespreking. De aandachtspunten/leerpunten voor de vervolgopname worden door medewerker en coach samen bepaald.

Als beeldcoach ben ik lid van de groep vrijgevestigde beeldcoaches, meer informatie op www.beeldcoaching.eu.

Menu Start BASTA Trainingen Beeldcoaching Interim_Project Management Kinderopvang Ouders Contact